Sommige situaties zijn voor verschillenden onder ons wel herkenbaar: je hebt net een nieuwe woning gekocht en die wil je aanpassen aan de hedendaagse woonwensen, of er is gezinsuitbreiding op komst waardoor het noodzakelijk is dat het gebruik van je woning geoptimaliseerd wordt. Kortom, er groeien plannen om te verbouwen of renoveren. Maar waar houd je best rekening mee, eens de plannen voor het verbouwen van je woning in je hoofd aan het groeien zijn?

Toestand van het bestaand gebouw.

Verbouwen of renoveren kan zo verschillend zijn, onder andere omdat de begintoestand van de woning enorm kan verschillen:

  • Sta eens stil bij de kwaliteit van de structuur van de woning.
  • Ga na of er vochtproblemen moeten aangepakt worden.
  • Hoe is de staat van de technische installaties (elektriciteit, verwarming, sanitair, ventilatie)?
  • Hoe goed of slecht is het zomercomfort van je woning (warmt je woning té vlug op in de zomer)?

Perspectief van de verbouwer.

De wensen van de verbouwer staan centraal, maar daar tegenover staat ook steeds het budget. Ideaal is om deze 2 parameters in evenwicht te houden.

Als je je wensen aftoetst, overloop dan naast de visuele aspecten (het ‘beeld’ dat je hebt van je ideale renovatie; vb die mooie landelijke keuken zoals in ‘de boekskes’) van het verbouwen van je woning, ook zeker de praktische eigenschappen. Waar komen ravottende kinderen binnen met hun modderlaarsjes: rechtstreeks in je ideale keuken, of voorzie je toch nog een extra sas? Waar komen de boekentassen, zwemzakken en andere hobby-zakken te liggen? Geef die ook een specifieke plaats.

Het budget is een bepalende factor. Goed informeren bij de bank is belangrijk. En overloop ook de mogelijkheden om premies aan te vragen (www.premiezoeker.be)

Ontwerpoplossingen.

Bekijk de mogelijkheden van de nieuwe organisatie van je woning ruim. Mogelijks stel je een uitbreiding voorop, maar kan een andere indeling van de bestaande ruimtes, of het openwerken ervan ook een optie zijn. Of misschien moet je die donkere zolder wel een nieuw leven geven?

Vergeet de randvoorwaarden niet & zorg dat je idee inpasbaar is in de ruimtelijke/ stedenbouwkundige context.

Plan van aanpak.

Mogelijks het belangrijkste punt om rekening mee te houden: het uitzetten van de krijtlijnen, of het uitwerken van een masterplan. Bepaal vooraf duidelijk wat het doel van de verbouwing is en houdt de focus op wat echt belangrijk is. Mogelijks moet je om budgettaire redenen faseren. Zorg dan vooral dat je weet waar je op het einde van de rit wilt uitkomen, en dat je tussentijds geen werken uitvoert die ingaan tegen het globaal opzet.