Wie zijn we

Studio Crul is opgestart door architect Sandra Crul. Na jaren gecombineerd te werken aan eigen opdrachten en freelanceopdrachten, heeft ze de stap gezet om uit de schaduw te treden en haar eigen projecten en klanten op de voorgrond te zetten.

In drukke tijden werkt Studio Crul samen met freelancers die vertrouwd zijn met het tekenprogramma Arkey of Vectorworks.

In het totale bouwproces staat het contact en de communicatie met de mensen die bij het project betrokken zijn (kandidaat bouwers, de medewerkers, evenals de uitvoerende aannemers), steeds centraal.

We richten ons zowel op nieuwbouwprojecten als renovaties, in zowel strakke als landelijke stijl. Kwalitatief en budgetvriendelijk wonen is altijd het uitgangspunt.

Studio Crul differentieert zich graag met projecten die een onderbouwd stedenbouwkundig inzicht vereisen.

Werkwijze

Elke architectuuropdracht start met een eerste – vrijblijvend – kennismakingsgesprek. In dat gesprek kunnen de kandidaten-bouwers hun wensen en dromen omtrent het wonen verduidelijken. Tezelfdertijd krijgt de architect voeling met de eigenheid van deze personen en hoe ze leven en wonen. Dit gesprek blijft de rode draad doorheen het volledige ontwerp- & bouwproces.

Na het kennismakingsgesprek wordt er een offerte opgesteld, en na goedkeuring van deze offerte gaat studio Crul van start met het voorontwerp.

Dit voorontwerp evolueert naar het definitief ontwerp. Hoeveel tussenstappen er nodig zijn om tot dit definitief ontwerp te komen, hangt af van project tot project.

Alvorens de digitale vergunningsaanvraag op te starten, wordt er altijd contact opgenomen met de bevoegde diensten van de gemeente om de vergunningsvatbaarheid van het project te checken.

Na de vergunningsaanvraag wordt het uitvoeringsdossier uitgewerkt. In deze fase worden plannen meer gedetailleerd uitgewerkt, worden er meetstaten en lastenboeken opgesteld, worden er offertes opgevraagd en aannemers vastgelegd.

Tot slot komen we tot de laatste en belangrijkste fase: het bouwen zelf. De architect treedt hier op als schakel tussen bouwheer en aannemer. Een esthetisch en bouwkundig correcte uitvoering wordt hierbij steeds vooropgesteld.