“Het is jammer dat er geen paardenstal gebouwd kan worden, als je geen beroepslandbouwer bent”, is een reactie die ik vaak hoor bij mensen die in agrarisch gebied wonen. Daar is sinds 30 december 2017 verandering in gekomen.

De codextrein maakt ruimte om, onder bepaalde voorwaarden, 1 stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief beroepslandbouwbedrijf op te richten in oa. agrarisch gebied. De belangrijkste ruimtelijke voorwaarden die hierbij afgetoetst worden zijn de volgende:

  • De stal moet in de onmiddellijke nabijheid van een vergunde of vergund geachte woning worden opgericht
  • De kroonlijsthoogte van de stal is vastgelegd op max. 3,5 m.
  • De maximumoppervlakte bedraagt 120m² per hectare graasland (uitzonderingen, afhankelijk van het aantal dieren waarvoor de stal bestemd is, zijn mogelijk)

Maak je jezelf vaak deze bedenkingen:

  • Wil je dat je paarden eindelijk in een vergunde paardenstal kunnen staan?
  • Zou het ideaal zijn mocht je voederopslag (hooi, …) ook beschut staan?
  • Wil je nagaan wat de opties zijn om die stal die zonder vergunning geplaatst is alsnog geregulariseerd te krijgen?

Maak dan een afspraak om jouw concreet project te onderzoeken. Een vergunde toestand maakt je eigendom waardevoller!